Назад

Методи

Методите на Слънчевата педагогика имат за цел да създадат подходящи външни и вътрешни условия, за да се проявят добродетелите  и дарбите, заложени в душата на детето. Използват се:

Методи на Светлината – насочени към мислите на човека и свързани с ума, знанието, опита, въздуха, светлината. С тях се въздейства върху качествата на ума – концентрация, наблюдателност, памет, съобразителност и др.

Методи на Топлината –  въздействат върху емоционалния свят на човека и са свързани с чувствата, водата. Тук е мястото на любовта, изкуствата и всички дейности, развиващи качествата на сърцето – милосърдие, доброта, щедрост, приятелство.

Методи на Силата – свързани с тялото на човека, свободата, земята. Развиват се качествата на волята (самообладание, постоянство, твърдост и др.) чрез трудова дейност, физически упражнения и спорт, работа със земята, контакт с минералите, храната и др.